Електроника

СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА:PUK Blue displayEPW

 • изправители
 • софтстартери за мотори в тежък режим
 • трансформатори и управления за точкова заварка
 • индукционни генератори
 • постоянно токови задвижвания
 • регулатори на  напрежение
 • стабилизатори на напрежение

 

МОДУЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ:

 • импулсни захранвания
 • тиристорни регулатори – трифазни и монофазни
 • регулатор-управление за точкова заварка
 • тиристорни регулируеми трифазни изправители
 • модул индукционен генератор за вграждане

УСТРОЙСТВА:

• Electro pulse welding system

• Switch Mode Power Supply Adjustable