ОПТОИЗОЛИРАН АДАПТЕР RS232-RS485

Оптично изолиран адаптер за свързване на RS232C стандартен комуникационен порт към RS485 интерфейсна шина. Предназначен за изграждане на 2 (двупроводна) полудуплексна point-to-point или multi-drop комуникационна мрежа с разстояния до 1200m и скорост до 115,2Kbps.

Галваничната оптоизолация помага да  е устйчиво електромагнитния  шум в мрежата, и да защити оборудването от пикови токови импулси, присъщи на индустриалните приложения.

Опроизолираният адаптер е двупосочен, бърз асинхронен RS232 - RS485 интерфейсен преобразувател за 2 (дву) проводни полудуплексни приложения. В него има вградена автоматика за избор на предаване – приемане, която позволява работа до скорости 115,2Kbps.

Има LED индикация от автоматиката за определяне на посоката на данни, и диагностика за неправилно поляризиран 2(дву) проводен интерфейс.

Галваничната оптоизолация между RS232 и RS485 помага да се избегнат множеството проблеми изключително срещани в индустриалните и реални приложения.

ЦЕНА: 78.00 ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС

 

pdf
Изтегли описание