Пластмаси

УЛТРАЗВУКОВИ ТЕХНОЛОГИИ:

 • Ултразвуково заваряване
 • Ултразвуково рязане
 • Ултразвуково разпробиване

ТЕРМОРЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ:

 • Прецизни терморегулатори за екструдери, шприцове и др.

АВТОМАТИЗАЦИЯ:

 • Автоматизирани управления за машини за обработка на пластмаси
 • Автоматизирани управления и цялостна процесна автоматизация:
 • дозиране на сухи, полутечни и течни съставки
 • мерене на ниво
 • тензомерене
 • броячи
 • следене за наличност на продукт
 • запис и архивиране на контролни точки
 • визуализация на процеси

СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА:

 • изправители
 • софтстартери за мотори в тежък режим
 • трансформатори и управления за точкова заварка
 • модул индукционен генератор за вграждане