Сервиз

support

Винаги можете да разчитате, че ще получите съвети и техническа подкрепа от нашия сервизен екип  преди, по време и след монтажа и пуска на Вашето оборудване. Екипът ни  от машинни и електро инженери може да отстранява проблеми във възможно най-кратки срокове, предотвратявайки  скъпи и нежелателни  престои.

Можете да се свържете с наш специалист по всяко време в случай на сериозни технически проблеми. Телефонният номер е + 359 879 206 178 и в работните дни от 9.00 до 17.00 с  нашия офис +359 66 800 753.

Допълнителни услуги

Техническа консултация, основен ремонт, регулярна поддръжка .

Резервни части

Поддържаме детайлна документация на оборудването, доставено от нас  10 години след датата на доставка. Нашата система за производство и доставка на резервните части ни позволява в повечето случаи да ги доставяме веднага или в рамките на няколко дни. На база на нашия опит, по Ваше желание,  можем да препоръчаме списък от резервни части за компонентите изложени на голямо износване или са с дълъг срок на доставка, които могат да са необходими след определен период на употреба на оборудването.

Дистанционна диагностика

Като допълнителна възможност можем да включим в нашето оборудване  Ethernet и VPN рутер за дистанционна диагностика и поправка.