Монтаж и пуск

Правилния монтаж на оборудването е наложителен  процес, който започва с обмен на информация между клиента и нашите специалисти. Изясняват се детайлите на производствения процес, възможностите и ограниченията на помещението, изискванията към равнинност на пода, вентилацията, влажността и чистотата на въздуха. Създава се разположение на оборудването с идеята за безопасност при работа, лесно  обслужване и поддръжка, съгласуват се с клиента инсталационни схеми за електричество, сгъстен въздух, пара, канализация и вентилация. Грижим се, клиентът да е добре информиран за отговорностите си и да бъде подготвен за нашите специалисти, когато те пристигнат в неговата фабрика. Това ни позволява да извършим бърз и правилен пуск на оборудването.

Преди да експедираме машини и съоръжения, извършваме настройка и провеждаме тестове с реалния продукт още при нас . По този начин нашите сервизни инженери пристигат при клиента, за да извършат пуск на оборудване, което вече е било настроено и тествано за работа при същите условия и със същите консумативи. Като финален етап, предварително предоставяме Ръководство за експлоатация и поддръжка и провеждаме  обучение на персонала, което продължава различно време(в зависимост от спецификата на вашето предприятие) под реални производствени условия, за да сме сигурни, че производството ще бъде сигурно и ефективно.