Текстил

УЛТРАЗВУКОВИ ТЕХНОЛОГИИ:

  • Ултразвуково шиене/заваряване
  • Ултразвуково рязане
  • Ултразвуково разпробиване

АВТОМАТИЗАЦИЯ:

  • Автоматизирани управления и цялостна процесна автоматизация:

PC CNC управления за режещи и шиещи глави

роботизирани манипулатори

сервоуправления

броячи

следене за наличност на продукт

запис и архивиране на контролни точки

визуализация на процеси